Her er placeret et udvalg af Links, som kan være af interesse for hjemmesidens brugere: 

Vilstrup Kirke

Hoptrup Borgerforening

Marstrup Beboerforening

Vilstrup Sogn

Domsognets hjemmeside 

Haderslev skole kirke samarbejde

Haderslev Kirkedage er et tværkirkeligt samarbejde

Haderslev Domprovsti hvor der bl.a. en en omtale af alle domprovstiets kirker

Haderslev stift 

Sogn.dk indeholder sogneoplysninger mv. fra alle landets sogne

Kirkeministeriet 

Bibelselskabet.dk  På hjemmesiden ligger bl.a. informationer om Bibelen og dens historie, søndagens tekst samt redskaber til brug af Bibelen i hverdagen.

Bibelen online, hvor man kan finde opslag og søge bibelsteder 

Den danske Salmebog online, hvor man kan finde salmetekster og lytte til melodierne 

Folkekirken.dk er den store "officielle" hjemmeside, hvor man kan finde næsten alle oplysninger om folkekirken, forklaringer, oversigter og meget mere 

Kristendom.dk er Kristeligt Dagblads portal om tro, liv og kirke, og hvor der er links til andre sider om kristendom og religion 

De frie folkekirkelige organisationer har hver deres hjemmeside, som kan findes på denne oversigt