Hoptrup Kirkes Historie

Hvornår kirken er blevet bygget vides ikke, men i slutningen af 12-hundrede tallet begyndtes byggeriet. I året 1287 er der registreret, at kirken hørte til Slesvigbispens provsti, og sådan fortsatte det gennem hele middelalderen.

Kirken er bygget i en urolig tid. Kongemordet i Finderup lade varlige sket, og kongehuset var ikke på god fod med kirken. Det mentes, at når der skete mord i så høje kredse, så er der accept af dette fra andre højtstående personer om sådan en forbrydelse. Da kirken varen af de største magtfaktorer, mente kongehuset, at kirken var medvirkende til, at dette var sket.

På trods af uroen, blev Hoptrup Kirke bygget. I starten var der ikke noget tårn på kirken. Den store klokke hang på vestgavlen. Klokken var fra året 1476. Sidenhen er kirken blevet forlænget og repareret.

  • Forlængelsen af kirken: 1476
  • Klokkespiret: 1783
  • Tagreparationer: 1730-35

På kirkens nordside har der været en opgang til ”tårnet”. Denne opgang blev fjernet i året 1843. Nye vinduer blev monteret samtidig med en omfattende istandsættelse i årene 1763-68. Dvs at kirken oprindelig bare var det, som nu kan ses som koret, bare ikke så langt og med klokken ophængt i gavlen.

I årene 1905-06 blev kirkegården udvidet mod syd. Kapellet blev bygget samtidigt. Allerede fra da kirken stod færdig, blev der foretaget begravelser på kirkegården. I starten blev folk begravet så nær kirken, som det var muligt. Derfor indeholder gravene lige omkring kirken rester fra mennesker fra middelalderen til vor tid.

I året 1897 opdagedes kalkmalede dekorationer i kirken. Disse blev fritlagt, opmalet og suppleret af Hans Magnussen fra Haderslev, men i 1944 blev dekorationerne malet over.